Vinbäcks Timmerman

"Vårdar och värnar om hantverkstraditioner och äldre bebyggelse"

Vinbäcks Timmerman utför uppdrag inom byggnadsvård med specialite mot reparation av timmerstommar i liggande eller stående timmer. Vi kan även utföra nyproduktion av timmerhus, stolpverkskonstruktioner samt montering av byggnadssnickerier som dörrar, fönster, golv, paneler & listverk.
vinbäcks timmerman

Timmerhus & StolpverkTimmerhus

Enkelstuga, Bergsmansgård, Häbbre, Västerbottensgård, Jämtlänga. Olika namn på olika varianter av timmerhus genom landet. Gediget, hållbart och vacker. Vårt mål är att efter kundens önskemål skapa deras vision men samtidigt hålla oss med det traditionella hantverket i händerna och estetik i synen.


Stolpverk

Stolpverk är som en regelstomme, fast med mycket grövre timmer och med riktiga träförbindningar som låser ihop konstruktionen. Ger en fantastisk stark konstruktion som går och variera på så många olika sätt och kan användas i så många olika sammanhang. Bostadshus? Orangeri? Stall? Staket? möjligeterna är ändlösa och vi jobbar alltid utifrån kundens önskemål.

Vinbäcks Timmerman

Byggnadsvård Byggnadsvård

Timmerlagningar

Är det vi utför mest av allt. En väldigt vanlig operation som oftast är den smidigaste och enklaste lösningen när det kommer att ta hand om timmerhus. Inget tjafs ut med det dåliga och in med nytt av samma material så håller det.

Byggnadsvård

Lappa & Laga

Behövs allt bytas ut? i dom flesta fall inte, det går oftast bra att lappa och laga som då spar på materialkostnaden. Och det bevarar en stor del av charmen med äldre byggnader.

Byggnadsvård

Kulturvård

Att ta hand om husen är en del i att bevara det kulturarv som finns. Dom gamla husen är bevis på vad som har varit före oss, vilket är viktigt att bevara för att kunna föra kunskap vidare. Samt är det bra byggnader i grunden oftast.

vinbäcks timmerman

Timmerhus galleri


vinbäcks timmerman

Stolpverk


Vinbäcks Timmerman

Om oss

"Genom kunskap inom det traditionella hantverket"

Vinbäcks Timmerman drivs av Gustav Jonsson. Gustav är utbildad vid Instutionen för kulturvård och har avlagt en kandidatexamen mot bygghantverksprogrammet med fokus då på liggtimring. Han har nu drivit Vinbäcks Timmerman sedan 2019 med utgång från Vännäs, Västerbotten.  Gustav är ursprungligen född och uppväxt i Vinbäck i Västerbotten som firmanamnet avslöjar om. Har från ung ålder varit intresserad av trähantverk i olika former. Det började med kniven och träbiten och täljandet var fött. Med morfar som hobbysnickare och farbror som driver snickeri och entreprenad så drevs det vidare till knivmakeri & gitarrsnickeri. Men 2018 bar det av till Mariestad för att börja studierna vid institutionen för kulturvård och intresset för traditionellt byggande var fött. Så nu vill vi med rötter i det traditionella bevara det som redan existerar men också kunna skapa nya byggnader och miljöer.

Vinbäcks Timmerman

Kontakt

Företagsvägen 19, 911 35 Vännäsby

+46 70 563 48 39

gustav@vinbackstimmerman.se